Wyślij wiadomość
Y&X Beijing Technology Co., Ltd.
Skontaktuj się z nami

Osoba kontaktowa : Cherry

Numer telefonu : +86-15001076033

WhatsApp : +8615001076033

Free call

Konwencjonalne metody flotacji rud tlenku miedzi

July 2, 2024

najnowsze wiadomości o firmie Konwencjonalne metody flotacji rud tlenku miedzi

 

Rudy tlenku miedzi są ważnym zasobem mineralnym, a ze względu na unikalne właściwości tlenkowych minerałów ich proces flotacji jest dość złożony.Zrozumienie metod flotacji rud tlenku miedzi i ich mieszanin jest niezbędne do poprawy wskaźników odzysku miedzi i efektywności ekonomicznej. This article will provide a detailed introduction to the conventional flotation methods for copper oxide ores and discuss the characteristics of non-ferrous metal oxide ores and their impact on the flotation process.

 

Charakterystyka rud tlenków metali nieżelaznych

 

1Złożona struktura:Rudy tlenków metali innych niż żelaza mają złożoną strukturę i rozproszenie drobnych ziaren, co utrudnia ich uwolnienie podczas drobnego szlifowania, co często prowadzi do powstawania śluz.

2- Różnorodny skład:Rudy te często zawierają wiele rodzajów mineralnych tlenków w tym samym złożu, co powoduje znaczne różnice w możliwości pływania.

3Wysoka zawartość błota i solnych soli:Rudy te zazwyczaj zawierają dużą ilość błota i rozpuszczalnych soli.

4. Właściwości zmiennych:Właściwości rud tlenków nieżelaznych różnią się znacznie w zależności od poszczególnych złoża, w tym różnice w stopniu utleniania i właściwościach rud.

 

Ze względu na te cechy proces flotacji rud tlenowych jest stosunkowo trudny.

 

najnowsze wiadomości o firmie Konwencjonalne metody flotacji rud tlenku miedzi  0

 

Metody flotacji rud tlenku miedzi i ich mieszanin

 

1. Sulfidacja Flotacja:Jest to powszechny i prosty proces. Wszelkie utlenione rudy miedzi, które mogą być siarczanowane, mogą być przetwarzane przy użyciu tej metody..Ilość siarczanu sodu stosowanego do siarczanowania należy kontrolować na podstawie ilości rudy.Siarczan sodu i inne środki siarczanowe należy dodawać do osadu w partiach bez uprzedniego mieszania.W przypadku, gdy powstały film siarczanowy jest niestabilny i może się oddzielić pod intensywnym pobudzaniem, szybkość siarczanowania zwiększa się wraz ze zmniejszeniem pH slurry.należy dodać dyspergentu, takiego jak silikat soduZbiorniki takie jak butylksanat lub kombinacja czarnych czynników mogą być używane do zbierania.należy dodać wapń w celu dostosowania.

 

2.Flotowanie kwasów organicznych:W przypadku gdy minerały gangue nie są minerałami węglowodanowymi, ta metoda może być stosowana do obróbki rud tlenków metali nieżelaznych.Utrata selektywności flotacjiJeżeli minerały gangue zawierają dużo pływających żelaza i manganu, traci się selektywność flotacyjna, co wpływa na wskaźniki flotacji.Depresanty mineralne (np. węglan sodu)Niektóre koncentratory wykorzystują również metodę łączącą sulfidowanie i flotę kwasową organiczną.pierwsze płynące siarczanowe miedź i część utlenionej miedzi, a następnie za pomocą kwasu organicznego do unikania pozostałej utlenionej miedzi.

najnowsze wiadomości o firmie Konwencjonalne metody flotacji rud tlenku miedzi  1

 

3. Wydalanie-opad-flotowanie:Metoda ta jest stosowana, gdy siarkowanie i flotacja kwasem organicznym są nieskuteczne.Rozpuszczoną miedź można wylewać z proszku żelazaMetody te wymagają, aby rudę mielono do uwolnienia, w zależności od wielkości cząstek mineralnych.Do wycierania stosuje się rozcieńczony roztwór kwasu siarkowegoW przypadku rud trudnych do wydalania można zastosować podgrzewanie w celu poprawy efektywności wydalania.i kwas kresilikowy lub di-ksantat mogą być stosowane jako kolektory miedzi.

 

4Amoniak Wylęgowanie-Sulfidacja-Flotacja:W przypadku rud o wysokiej zawartości podstawowych minerałów, kwas wycieka zwiększa zużycie reagentu i koszty produkcji.Do wycierania amoniaku dodaje się proszek siarki. Amoniak i dwutlenek węgla reagują z jonami miedzi w utlenionych rudzie miedzi, tworząc nowe cząstki siarczanowej miedzi, które następnie unoszą się.5Stosowane są standardowe odczynniki do flotacji miedzi siarczanowej, a powstały w trakcie procesu amoniak należy natychmiast odzyskać, aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska.

 

5. Separacja-flotowanie:Rudę o odpowiedniej wielkości cząstek miesza się z proszkiem węglowym i solą, a następnie poddawana jest chlorydowaniu redukcyjnemu pieczenia w temperaturze 700-800°C. Chlorydowana miedź odparowuje się i redukuje się na miedź metalową,adsorbowane na cząstkach węglaMetoda ta jest stosowana głównie w odniesieniu do ogniotrwałych rud tlenku miedzi oraz rud o wysokiej zawartości malachitu i cuprytu,i jest szczególnie skuteczny w przypadku rud o wysokiej zawartości błota.

 

6. Flotowanie mieszanej rudy miedzi:Proces flotacji tych rud należy określić na podstawie badań beneficjacji.lub pierwsze pływające minerały siarczanoweWarunki dla pływających utlenionych i siarczanowych minerałów miedzi są podobne, ale w miarę zmniejszania się zawartości tlenkówilości siarczanu sodu i kolektorów należy odpowiednio zmniejszyć.

 

Podsumowując, istnieje wiele metod flotacji rud tlenku miedzi, z których każda ma stosowne rodzaje rud i charakterystykę procesu.Wybór i optymalizacja tych metod w oparciu o specyficzne właściwości rud i wskaźniki flotacji może skutecznie poprawić szybkość odzysku i stopień koncentracji rud tlenku miedzi, maksymalnie zwiększając korzyści gospodarcze.

 

najnowsze wiadomości o firmie Konwencjonalne metody flotacji rud tlenku miedzi  2

 

Firma Y&X Beijing Technology Co., Ltd. jest dedykowanym dostawcą rozwiązań do pozyskiwania korzyści w kopalniach metalowych, specjalizującym się w wydajnych i przyjaznych środowisku odczynnikach.Z dużym doświadczeniem w miedzi, molibdenu, złota, srebra, ołowiu, cynku, niklu, magnezu, metali rzadkich, takich jak kobalt i paladium oraz rud niemetalicznych, takich jak bizmut, fluoryt i fosforan,Proponujemy rozwiązania dostosowane do specyfiki Twojej rudy i warunków produkcjiNaszym celem jest zapewnienie maksymalnych korzyści dla naszych klientów poprzez zaawansowane metody korzystania i wysokiej wydajności odczynników.Y&X zobowiązuje się do dostarczania kompleksowych rozwiązań i oczekuje na udane partnerstwo z Państwem.

 

Skontaktuj się z nami

Wpisz swoją wiadomość